ความเป็นมา

พื้นที่แม่กลองเป็นเมืองมากแม่น้ำและติดทะเล จึงมีกระแสน้ำหมุนเวียนระหว่างน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ทำให้มะพร้าวที่นี่มีรสชาติหอมหวาน ภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่โบราณคิดนำดอกมะพร้าวหรืองวงมะพร้าวมาผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าวซึ่งให้รสชาติที่ดีเยี่ยม และถ่ายทอดกันมานานหลายร้อยปี สร้างชื่อเสียงในด้านความอร่อยโด่งดังไปทั่ว ดังอยู่ในบันทึกคราวเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงน้ำตาลมะพร้าวแห่งเมืองพางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม ว่าเป็นสุดยอดในความหวาน มัน หอม ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรตลาดน้ำท่าคา ที่เดิมมีสมาชิก 20 คน ร่วมกันพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น น้ำหวานดอกมะพร้าว และน้ำตาลดอกมะพร้าวชนิดผง เนื่องจากมีตลาดน้ำท่าคาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงมีการจัดสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมทั้งมีที่พักแบบโฮมสเตย์ การปั่นจักรยานเพื่อเข้าชมและเรียนรู้ในสวนมะพร้าว และกลุ่มเรือพายคอยบริการนำเที่ยว ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเรียนรู้การจักสานก้านมะพร้าว และการทำขนมไทยโดยใช้น้ำตาลมะพร้าว และบรรจุภัณฑ์จากใบมะพร้าว

อัตลักษณ์

น้ำหวานดอกมะพร้าวแท้ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรตลาดน้ำท่าคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากดอกมะพร้าว ที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพันธ์มะพร้าวที่ปลูกในล่องสวนที่มีคุณภาพ โดยเน้นธรรมชาติเป็นผลผลิตที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ

กระบวนการผลิต

เริ่มจากการเก็บน้ำตาลมะพร้าวในช่วงเวลา 7-8 โมงเช้า โดยภายในกระบอกเก็บจะมีชิ้นส่วนของไม้พยุงอยู่ เป็นสารกันบูด และไม่ทำให้น้ำตาลเสียรสชาติ น้ำตาลสดที่ได้ต้องใช้ผ้าขาวบางกรองสิ่งสกปรกทิ้งก่อนเพื่อให้ได้น้ำตาลที่สะอาดนำมาเคี่ยวที่เตาจนน้ำตาลสีเหลืองนวล จากนั้นนำมาอุ่นที่อุณหภูมิเดือด เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปเคี่ยวในกระทะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยประมาณ จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อความสะอาด ท้ายที่สุดนำไปเข้าเครื่องปั่นเป็นเวลา 15 นาที จะได้น้ำตาลมะพร้าวที่มีลักษณะเป็นเกล็ดที่สวยงาม

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดน้ำท่าคา บริษัทแปรรูปส่งออก และในพื้นที่กลุ่มผู้ผลิต

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา


หมู่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกลุ่ม คุณฐานิดา สีเหลือง เบอร์โทร 086-7898130