ความเป็นมา

มะพร้าวเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่อาศัยของชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ และเมื่อเวลาผ่านไปการผลิตน้ำตาลมะพร้าว เหลือแต่เพียงคนรุ่นเก่าที่ยังคงทำอยู่ ดังนั้น คนในชุมชนจึงเล็งเห็นถึงการอนุรักษ์การผลิตน้ำตาลมะพร้าว จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ของคนในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลท่าคา โดยมีแนวคิดต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดูสวยงาม น่ารับประทาน และถูกหลักโภชนาการ เป็นที่สนใจของผู้บริโภค โดยมีพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตภัณฑ์จากกลุ่มโดยตรง

อัตลักษณ์

น้ำตาลมะพร้าวที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ หมู่ 5 ไม่มีการผสมน้ำตาลทราย ซึ่งทำให้น้ำตาลมีรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติ โดยน้ำตาลที่ได้มานั้น มีการนำมาทำรูปทรงที่สวยงามเป็นรูปดอกกุหลาบ

กระบวนการผลิต

เริ่มจากการเก็บน้ำตาลใน 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยใช้กระบอกรองน้ำตาลจากจั่นงวงมะพร้าว เป็นการป้องกันความชื้นจากการเก็บน้ำตาลมะพร้าวในช่วงเวลาเช้า ทั้งนี้ ภายในกระบอกเก็บจะนำชิ้นส่วนของไม้พะยอมใส่ลงไป เพื่อช่วยให้น้ำตาลไม่เสียง่าย และไม่มีรสเปรี้ยว จากนั้นนำมารวมกันใส่ลงกระทะน้ำตาล เคี่ยวด้วยไม้ฟืนจนเดือด โดยให้สังเกตฟองน้ำตาลที่มีอยู่จนค่อย ๆ หมดไป และน้ำตาลที่ได้มีสีเหลืองน้ำตาลจึงยกลง หลังจากนั้นใช้ลวดกระทุ้งน้ำตาล ตีน้ำตาลจนเป็นสีเหลือง ให้น่ารับประทาน โดยน้ำตาลที่ได้จะมีเนื้อเนียนละเอียดนุ่ม จนเมื่อน้ำตาลเริ่มเย็นตัวลง จึงนำมาหยอดวนด้วยช้อนสแตนเลสเป็นรูปดอกกุหลาบ จากนั้นรอน้ำตาลแข็ง และเย็นก็สามารถบรรจุใส่ถุง และซีลด้วยเครื่องซีล

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

นักท่องเที่ยว ออกงาน OTOP โซเชียลมีเดีย Facebook เพจน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% กำนันแหยม และ Line Id: aof-evo

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ หมู่ 5


63/1 หมู่ 5 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกลุ่ม สมรวย รัตนเจริญ เบอร์โทร 090-4456759 และ 089-2313871