ความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านมะพร้าวก่อตั้งในปี พ.ศ.2557 มีสมาชิกจำนวน 12 คน มีผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านมะพร้าวหลากหลายชนิด เช่น ฝาชี กระจาดผลไม้ หมวก แจกัน กระถางดอกไม้ กล่องใส่กระดาษทิชชู เป็นต้น ซึ่งอาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการผลิตน้ำตาลมะพร้าว แต่ได้มีแนวคิดเพื่อหารายได้เสริมเพิ่มเติมจากวัสดุที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแนวคิดมาจาก คุณแม่ของคุณวิภารัตน์ ที่เป็นประธานกลุ่ม โดยริเริ่มนำก้านมะพร้าวมาจักสานเป็นของใช้ภายในบ้าน ได้แก่ ฝาชี ซึ่งมี 2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว และได้นำออกมาจัดจำหน่าย จนเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

อัตลักษณ์

เป็นภาชนะจักสานที่มีคุณภาพแข็งแรง และคงทน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลวดลายการออกแบบที่สวยงาม ทดแทนการใช้พลาสติก

กระบวนการผลิต

เป็นการนำวัสดุที่มีอยู่มากในธรรมชาติ คือ ก้านมะพร้าวมาจักสานโดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ มีการจัดสอน และช่วยกันออกแบบลวดลายที่สวยงาม ซึ่งมีด้วยกัน 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1. การวางก้น แบ่งก้านมะพร้าวออกเป็น 7 กำ กำละ 12 ก้าน วางกำที่ 1-5 ซ้อนทับกัน ตามลำดับ ให้ปลายก้านเจอกับโคนก้านกำที่ 1 จากนั้นวางกำที่ 6 ทับบนกำที่ 5 ให้ปลายก้านลอดใต้โคนกำที่ 1 ไปเจอกับโคนก้านกำที่ 2 และวางกำที่ 7 ทับบนกำที่ 6 ให้ปลายก้านลอดใต้โคนกำที่ 1 และกำที่ 2 ไปเจอกับโคนก้านกำที่ 3 จัดทรงให้ชิดกัน จับเป็นคู่ ๆ จะได้ทรงลักษณะคล้ายรูปดาว 7 แฉก
2. การขัดก้น จับปลายก้านสอดเข้ากับโคน โดยสอดสลับโคน และปลายอย่างละ 2 ก้านจนหมด จัดก้นกระจาดให้เล็กลงตามขนาดวงก้นที่ต้องการ
3. การสานตัว การสานรอบที่ 1 จับก้านมะพร้าวหลัก 2 ก้าน สานข่ม 4 ก้าน 6 ครั้ง ครั้งที่ 7 ข่ม 2 ก้าน โดยสานวนไปทางซ้าย หลักที่ 2-29 ใช้วิธีสานเหมือนกับหลักที่ 1 หลักที่ 30 สานข่ม 4 ก้าน 6 ครั้ง ครั้งที่ 7 ข่ม 2 ก้าน โดยการสานครั้งที่ 7 จะข่มหลักที่ 1 หลักที่ 31 - 42 สานเหมือนหลักที่ 30 การสานข่มครั้งที่ 7 จะข่มหลักถัดไปจนครบ จัดให้กลมและสวยงาม
4. การสานเก็บปลายขอบ ตัดส่วนปลายก้านออกเพื่อให้ง่ายต่อการสาน สานโดยการจับปลายก้านมะพร้าวหลักที่ 1 2 ก้าน สานข่มและยก อย่างละ 8 ก้าน หลักที่ 2 – 34 สานเหมือนหลักที่ 1 หลักที่ 35 สานข่ม 8 ยก 8 ก้าน ลงรวมหลักที่ 1 หลักที่ 36-42 สานเหมือนหลักที่ 35 โดยสานข่มหลักถัดไป จนครบทุกหลัก ดึงให้กลม จากนั้นสานเก็บขอบปลายรอบ 2 โดยการจับปลายก้านมะพร้าวหลักที่ 1 2 ก้าน สานข่ม 2 ก้าน ยก 2 ก้านหลักที่ 2 - 34 สานเหมือนหลักที่ 1 ดึงให้กลม ตัดปลายก้านมะพร้าวที่เหลือ สอดซ่อนปลาย
5. การเสียบ การสานรอบที่ 2 นำก้าน 2 ก้าน เสียบขึ้นด้านล่างระหว่างหลักที่ 1 กับหลักที่ 2 โดยนับ 2 แถวแล้วเสียบขึ้น นับ 3 แถวแล้วเสียบลง จัดเส้นให้ตรง เสียบระหว่างหลักไปเรื่อย ๆ จนครบทุกหลัก

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำบางน้อย ออกงาน OTOP และสั่งซื้อโซเชียลมีเดีย Facebook วิภารัตน์ รัตนพิทักษ์

วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านมะพร้าว


53/3 หมู่ 6 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกลุ่ม วิภารัตน์ รัตนพิทักษ์ เบอร์โทร 094-6953233 และ 0845705331