ความเป็นมา

บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตดอกเกลือ และเกลือทะเล เพื่อบริโภคและจำหน่าย โดยอาศัยแสงพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ และสายลมพัดพาน้ำทะเลในผืนนาเกลือให้แห้งเกิดเป็นเกสรเกลือ (เกลือแรกเริ่มตกผลึก) หรือที่รู้จักกันในชาวนาเกลือว่า ดอกเกลือ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขามเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของดอกเกลือที่มีสีขาวประกายแวววาว อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านย่า ได้แก่ เกลือสปาขัดผิว สบู่สมุนไพรดอกเกลือ สบู่ดอกเกลือรูปนกปากช้อน (สัญลักษณ์ป่าชายเลน) และอื่น ๆ อีกมากมาย

อัตลักษณ์

คัดเลือกดอกเกลือเฉพาะที่มีคุณภาพดี มีลักษณะขาวประกาย จากพื้นที่ที่ผลิตนาเกลือโดยไม่มีการใช้สารเคมีในทุกรูปแบบ

กระบวนการผลิต

นาเกลือที่สมุทรสาครผลิตขึ้นโดยการนำน้ำทะเล มาตากแดด และสายลม ให้น้ำระเหยไป เหลือผลึกเกลือจากนั้นทำการจัดเก็บและคัดแยกคุณภาพ

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จัดจำหน่ายภายในศูนย์ OTOP บ้านย่า และส่งพ่อค้า ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ ออกบูธที่เซ็นทรัล และแมคโค

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า


หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ประธานกลุ่ม คุณดวงจันทร์ กลัดกลีบ เบอร์โทร 091-7949718, 081-9412884 และ 098-2959989