ความเป็นมา

การทำประมงเป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษของชาวบ้านชุมชนบ้านหัวตาลแถวเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายทะเล ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปกลุ่มอนุรักษ์ เป็นการทำประมงเชิงอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล อาศัยการเดินเรือประมงขนาดเล็กที่ไม่สร้างความเสียหายต่อชายฝั่งทะเล ออกห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 5 กิโลเมตร และเข้าฝั่งได้ในเวลาเช้า ทำให้ได้ปลาที่มีความสดใหม่ ซึ่งมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลในรูปแบบต่าง ๆ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาหมึกแดดเดียว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ชายทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะเจ้าแม่นมสาวซึ่งเป็นที่เคารพของชาวประมงในพื้นที่

อัตลักษณ์

ปลาหมึกมีความสดใหม่ เนื่องจากเป็นปลาหมึกน้ำตื้น ปลอดสารเคมี

กระบวนการผลิต

ปลาหมึกที่ได้จากเรือ เวลา 7.00 น. นำมาล้างด้วยน้ำทะเลให้สะอาด ทำการตัดตา และเอาดีปลาหมึกออก เมื่อเสร็จสิ้นนำไปล้างด้วยน้ำจืด และตากแดดเป็นเวลา 1 - 2 วัน ในกรณีไม่สามารถตากปลาหมึกได้ทัน จะนำปลาหมึกวางบนตะแกรงแล้วคลุมด้วยผ้ายางที่มีน้ำแข็งอยู่ด้านบนเพื่อรักษาความสด

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และพ่อค้าที่มารับซื้อโดยตรง

กลุ่มอนุรักษ์ บ้านหัวตาลแถว อ.สามร้อยยอด


บ้านหัวตาลแถว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานกลุ่ม คุณนุชรินทร์ หุ่นเก่า เบอร์โทร 095-8162287