ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่มมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย และมีการแปรรูปในปีพ.ศ. 2558 โดยมีสมาชิก 49 คน ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันมะพร้าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับทาผิว และประกอบอาหาร น้ำมันมะพร้าวบ้วนปาก น้ำมันมะพร้าวบำรุงผม ลิปมัน สบู่น้ำมันมะพร้าวผสมสมุนไพรไทยที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ กาแฟ รางจืด หัวไชเท้า มะกรูด มะหาด ถ่านไม้ไผ่ และน้ำผึ้ง ซึ่งมีจุดเด่นคือมีฟองนุ่มและไม่ใส่สาร SLS ที่เป็นสารเพิ่มฟองในสบู่ โดยมะพร้าวที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมัน ได้มาจากสวนที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 15 แปลง และมาตรฐานอินทรีย์ 3 แปลง มีโรงเก็บมะพร้าว และมีระบบการผลิตแยกกั้นระหว่างมะพร้าวแบบ GAP และแบบอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ได้มาตรฐาน มผช. และฮาลาล ปัจจุบันส่งสินค้าขายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสุราษฎร์ธานี และรับจ้างผลิตสำหรับผู้ที่ต้องการทำแบรนด์สินค้า

อัตลักษณ์

ขายความเป็น Homemade ไม่ใช้สารเคมี ทำแบบธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์มีทั้งแบบธรรมดา และอินทรีย์ วัตถุดิบที่นำมาใช้ คือ มะพร้าวที่มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐาน GAP และ อินทรีย์

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ประกอบไปด้วย น้ำมันมะพร้าว โซดาไฟ น้ำ และสารสมุนไพร ซึ่งขั้นตอนการผลิต คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโซดาไฟ น้ำ และสารสมุนไพร ให้ความร้อนจนส่วนผสมละลาย เทใส่พิมพ์ เมื่อเย็นแล้วนำไปตัดก้อน

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอบางสะพานน้อย ร้านค้าโรงพยาบาลบางสะพานน้อย โรงพยาบาลชุมชนบ้านดอนจวง บ้านทรายทองบีชรีสอร์ท งานกาชาด ร้านบ้านยาในตลาดบางสะพานน้อย และ ที่ทำการกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชม 100 พันมะพร้าวไทย


123/1 หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ประธานกลุ่ม คุณจีรวรรณ พัฒน์ทอง เบอร์โทร 086-3299937