ความเป็นมา

บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง และสายธารไหลลงในลำห้วยผ่านชุมชน เรียก “ลำห้วยพุน้ำร้อน” เป็นบ่อน้ำร้อนกลางป่าร่มรื่นพื้นที่บริเวณนี้ชุมชนร่วมพัฒนา และดูแล มีบ่อแหล่งพุน้ำร้อนซึ่งค้นพบด้วยกันถึง 4 บ่อ เรียงต่อกันเป็นแนวจากเหนือถึงใต้ แต่ละบ่อนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งต่อท่อมาจากแหล่งกำเนิดที่อยู่ห่างออกไป 400 เมตร สามารถเดินเท้าไปชมได้สะดวก โดยน้ำในบ่อมีอุณหภูมิประมาณ 49 องศาเซลเซียส ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนเหล่านี้ มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณหมวดหินแก่งกระจาน อันเป็นชื่อเรียกทางธรณีวิทยาที่ระบุว่าเป็นหินยุคเพอร์โมคาร์บอนิเฟอรัส หินควอร์ตไซต์ หินชนวน หินฮอร์นเฟลส์ และหินฟิลไลต์ นอกจากนี้ยังพบหินอีกหลายประเภทภายในบริเวณน้ำพุร้อน นับว่าเป็นการค้นพบทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจยิ่ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริเวณนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศาลานวดเพื่อสุขภาพ ห้องอาบน้ำแร่แบ่งชายหญิง ร้านอาหาร และสามารถกางเต็นท์พักแรมในบริเวณได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ น้ำตกแม่กระดังลา ซึ่งการเดินทางเข้าน้ำตกต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อไปอีก 8 กิโลเมตร และเดินเท้าอีก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางมีทิวทัศน์เป็นทิวเขา

อัตลักษณ์

น้ำแร่ผลิตจากบ่อน้ำพุร้อน 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

กระบวนการผลิต

ทำการสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ำแร่ไปยังถังพักน้ำที่มีคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรค จากนั้นผ่านกรองกรวยไปยังถังพักน้ำ ฆ่าเชื้อด้วยระบบยูวี และบรรจุลงขวด

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดชุมชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว

วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำดื่มบ้านพุน้ำร้อนประธานกลุ่ม คุณบารมี ทัพนาค เบอร์โทร 063-7286998