ความเป็นมา

ข้าวเกรียบงา เป็นขนมขึ้นชื่อพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลช่องสะแกมาแต่อดีต ซึ่งการทำข้าวเกรียบงาในปัจจุบัน ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจนมีความผิดเพี้ยนไปจากสูตรเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ต่อมาปี พ.ศ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จึงเกิดแนวคิดรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนอนุรักษ์การทำข้าวเกรียบงาสูตรดั้งเดิม โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการทำข้าวเกรียบงา และพัฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยคำติชมจากคนในชุมชน จนได้ข้าวเกรียบงาสูตรดั้งเดิมที่มีรสชาติหอมหวาน มัน อร่อย ทั้งนี้ยังมีการสาธิตวิธีการผลิตในการออกงานต่าง ๆ และทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่ออนุรักษ์ข้าวเกรียบงาสูตรดั้งเดิมให้คงอยู่ไว้

อัตลักษณ์

ใช้น้ำตาลโตนดให้ความหวาน หอมมันด้วยเนื้อมะพร้าวน้ำหอม

กระบวนการผลิต

นำปลายข้าวเก่าไปแช่น้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นโม่ด้วยเครื่องโม่หินโบราณ และหมักเพื่อให้เกิดตะกอนทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นนำเนื้อแป้งผสมกับน้ำตาลโตนดในอัตราส่วน 1:1 ตามด้วยงา และเนื้อมะพร้าวน้ำหอมตามความชอบ ทำการเติมน้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมขณะแป้งมีความข้น เมื่อผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนำแป้งที่ได้ละเลงลงบนผ้าต่วนที่ขึงตึงบนหม้อดินเผา หรือหม้อหวดที่บรรจุน้ำตั้งเหนือไฟ ปิดฝาประมาณเวลาโดยสังเกตสีของข้าวเกรียบที่เปลี่ยนไปจึงนำขึ้นวางบนแผงไม้ไผ่สาน จนได้ออกมาเป็นข้าวเกรียบงาสูตรดั้งเดิมสามารถรับประทานได้เลย หรือนำไปตากแดดจนแห้งสนิทเก็บไว้ทานได้นาน หรือนำไปปิ้งให้กรอบก็ได้เช่นกัน

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดร้านค้าชุมชน ออกบูธจัดแสดงงานต่าง ๆ และโซเชียลมีเดีย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแกประธานกลุ่ม สุพจน์ กลิ่นพ่วง เบอร์โทร 092-8934462 และ 083-3093592