ความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมไทยถ้ำเสือ เป็นกลุ่มวิสาหกิจผลิตขนมไทยสูตรดั้งเดิมจากบรรพบุรุษหลายชนิด โดยเฉพาะ ทองม้วน ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยม และมีสูตรวิธีการสืบทอดส่งต่อสูตรจากรุ่นต่อรุ่นที่มีเพียง 2 รสชาติ คือ รสเค็ม และรสหวาน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน ให้ความหวานด้วยน้ำตาลโตนด หอมมันด้วยกะทิเข้มข้น และกลิ่นที่ละมุนจากการรมควันเทียน ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมไทยถ้ำเสือมีสมาชิก 13 คน สมาชิกกลุ่มใช้สูตรและวิธีการทำแบบเดียวกัน โดยจะขายที่กลุ่มเนื่องจากเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ด้วย

อัตลักษณ์

เป็นทองม้วนที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด กะทิสด ที่มีรสชาติหอมหวานน่ารับประทาน แบ่งออกเป็น 2 สูตรคือ สูตรเค็ม และสูตรหวานเท่านั้น เคยได้รับรางวัลสินค้ามาตรฐาน และมียอดจัดจำหน่ายสูงสุดอันดับที่ 2 ประเภทสินค้าส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการสารพลังประชารัฐ

กระบวนการผลิต

ส่วนผสม (แป้งมัน น้ำตาลโตนด กะทิสด ไข่ไก่ งา กรณีสูตรเค็ม เพิ่ม ผักชี พริกไทย และเกลือ) โดยวิธีการคือ นำแป้งมัน 1 กิโลกรัม ผสมกับ น้ำตาลโตนด 0.6 กิโลกรัม หัวกะทิ 0.3 กิโลกรัม และไข่ไก่ 2 ฟอง คนให้เข้ากัน จากนั้นนำลงเตาที่ความร้อนปานกลาง นอกจากนี้เคล็ดลับสีสันที่สวยงามขึ้นกับความชำนาญในวิชาชีพ อีกทั้งมีการนำเข้างามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่าเหมาะสมกับขนาดของทองม้วน

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ออกงานตามห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพ และพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงการเกษตรธรรมชาติ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมไทยถ้ำเสือประธานกลุ่ม คุณ วรรณา อินมี เบอร์โทร 086-0946269