ความเป็นมา

ชาวบ้านในชุมชนหมู่ 4 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นพี่น้องชาวมุสลิมมีการรับประทานเนื้อวัวเป็นหลัก และมีการเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ดั้งเดิม จึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรีเพื่อส่งเสริมอาชีพคนในพื้นที่ โดยกลุ่มสมาชิกมีการร่วมหุ้นกันในชุมชนมีการดูแลการจัดการเรื่องอาหารโค มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน และร่วมกันพัฒนาให้มีสินค้าแปรรูปจากเนื้อโคออกมา อันได้แก่ เนื้อฝอยแบบอบสมุนไพรและไม่อบสมุนไพร น้ำพริกเนื้อ ข้าวเกรียบเนื้อ เนื้อทุบ เนื้อเส้น สเต็ก และเนื้อแดดเดียวที่เป็นสินค้าขายดี เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันและมีรายได้กระจายสู่ชุมชน

อัตลักษณ์

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดจากพี่น้องชาวมุสลิมทุกขั้นตอน

กระบวนการผลิต

คัดเลือกส่วนเนื้อสะโพก เนื้อต้นขา จากโคอายุ 2-3 ปี มาสไลด์ให้มีขนาดเท่ากัน จากนั้นผสมเครื่องปรุง ได้แก่ พริกไทยดำ เกลือ และน้ำปลายี่ห้อที่รับรองมาตรฐานฮาลาล และนำมาตากแดด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ นำมาทอดโดยใช้ไฟปานกลาง เพื่อเนื้อจะได้ไม่อมน้ำมัน

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ออกงานตามบูธต่างๆ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรีประธานกลุ่ม โชคชัย แช่มช้อย เบอร์โทร 086-3162211