ความเป็นมา

เดิมชาวบ้านเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีอาชีพเกษตรกร ปลูกผักใบ พืชไร่ และทำนาเป็นหลัก แต่ด้วยพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งส่งผลต่อการทำการเกษตร จึงเกิดแนวคิดเสริมสร้างอาชีพใหม่โดยเล็งเห็นอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประสบ ทั้งนี้ พบว่า ปลาสลิดเป็นสัตว์น้ำที่พบมากในพื้นที่ มีความแข็งแรง และเนื้อรสชาติดีเมื่อนำมาบริโภค ต่อมาจึงมีการนำมาเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก รวมทั้งได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดและดำเนินการแปรรูป ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 30 คน สมาชิกกลุ่มได้มีการพูดคุยเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสูตรอาหาร ความลึกระดับน้ำ สภาพแวดล้อมของบ่อ จนได้รับมาตรฐานบ่อเลี้ยงระดับ GAP โดยปลาสลิดที่เพาะเลี้ยงจะมีลำตัวขนาดใหญ่เนื้อแน่น และไม่มีกลิ่นโคลนตม

อัตลักษณ์

ปลาสลิดที่เพาะเลี้ยงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดและแปรรูป มีลำตัวขนาดใหญ่เนื้อแน่น และไม่มีกลิ่นโคลนตม

กระบวนการผลิต

ในการเลี้ยงปลาสลิดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดและแปรรูป มีการใส่ปูนขาวเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมสำหรับใช้เลี้ยงปลา กำจัดวัชพืช เพาะตะไคร่น้ำให้เป็นอาหารธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับลูกปลาสลิดขนาดเล็ก นอกจากนี้มีการใส่ปุ๋ยคอกในบ่อเพื่อให้บ่อปลามีอาหารธรรมชาติ โดยการให้อาหารแต่ละครั้ง ควรให้เป็นเวลาทั้งในช่วงเช้า และช่วงเย็น

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

งานOTOP ตลาดในชุมชน และออกงานต่างๆ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวแช่แข็งประธานกลุ่ม คุณต้องตา ลาภพลู เบอร์โทร 081-9424274 และ 082-6588533